Εγγραφές 2020Β PDF Εκτύπωση E-mail

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 18/9 μέχρι και την Πέμπτη 24-09-2020 θα γίνονται οι εγγραφές των επιτυχόντων της Α φάσης

Οι ειδικότητεςτου Δ.Ι.Ε.Κ Άρτας που θα λειτουργήσουν το εξάμηνο 2020Β είναι:

1 ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

2 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

3 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

4 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ


Για να δείτε το αποτέλεσμα της αίτησής σας, θα πρέπει να κάνετε Είσοδο στο σύστημα

https://diek.it.minedu.gov.gr χρησιμοποιώντας το  email και συνθηματικό που ήδη έχετε. Από εκεί μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτησή σας,

η οποίαφέρει αριθμό πρωτοκόλλου, καθώς και τα μόρια ανά προτίμηση.


Αν δεν θυμάστε το συνθηματικό σας, μπορείτε να ζητήσετε Επαναφορά συνθηματικού στο     https://diek.it.minedu.gov.gr/index.php/basic/reset

Αποκλειστική Προθεσμία εγγραφής των επιτυχόντων έως και την Πέμπτη 24-09


 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. PDF Εκτύπωση E-mail

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ.

Σύμφωνα με την υπ ́ αριθμ. Κ1/111407/28-08-2020 πρόσκληση ενδιαφέροντος για ένταξη/ εγγραφή στοΜητρώοΕκπαιδευτώνΕπαγγελματικήςΚατάρτισηςΔ.Ι.Ε.Κ.,την Τετάρτη 09 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 ολοκληρώνεταιηπρώτηπερίοδοςεγγραφής/ένταξηςστοΜητρώοεκπαιδευτώνΕπαγγελματικήςΚατάρτισηςτωνΔ.ΙΕΚκατάτηνπρώτηεφαρμογήτου.Όσοι εκπαιδευτές έχουν υποβάλλει οριστική αίτηση/δήλωση ένταξης στο Μητρώο μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα,και μόνον αυτοί, μπορούν να διορθώσουν/ τροποποιήσουν την αίτησή τους,από την Τετάρτη 09-09-2020 και ώρα 15:00 έως και την Παρασκευή 11-09-2020 και ώρα 15:00 στον ίδιο σύνδεσμο:mitrooiek.minedu.gov.gr και να οριστικοποιήσουν εκ νέου την αίτησή τους. Για τη διαδικασία αυτή οι εκπαιδευτές θα χρησιμοποιήσουν το ίδιο όνομα χρήστη/mail και συνθηματικό με αυτά που χρησιμοποίησαν κατά την υποβολή της αίτησής τους.Οι εκπαιδευτές που δεν επιθυμούν να κάνουν διορθώσεις/τροποποιήσεις δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια. Επισημαίνουμε ότι η αίτηση ένταξης/εγγραφής στο Μητρώο επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986 και η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται ελέγχεται με τα αρχεία άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986). Σε περίπτωση που και μετά την περίοδο των διορθώσεων/τροποποιήσεων,κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία,η αίτηση απορρίπτεται συνολικά. Επιπροσθέτως,η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον υποψήφιο στην αίτησή του επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Η ανακρίβεια των δηλωμένων, κατόπιν ελέγχου γνησιότητας, επιφέρει τον αποκλεισμό του υποψηφίου και σε περίπτωση επιλογής του,αυτή ανακαλείται. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών που επισυνάπτει. Κατά τα λοιπά,και για τις επόμενες διαδικασίες λειτουργίας του Μητρώου,ισχύουν τα προβλεπόμενα στην Υπουργική Απόφαση Κ1/104717/10-08-2020 «Κανονισμός Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.Ι.Ε.Κ.» (Β’ 3393).

 
ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ PDF Εκτύπωση E-mail

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ (1/9/2020 ΈΩΣ 30/9/2020)

Oι απόφοιτοι των ακόλουθων δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες

Α. Απόφοιτοι ΙΕΚ που επιθυμούν να καταταγούν σε συναφή ειδικότητα

Β. Καταρτιζόμενοι ΙΕΚ που επιθυμούν να καταταγούν σε συναφή ειδικότητα

Γ. Καταρτιζόμενοι ΙΕΚ παλαιών ειδικοτήτων, που δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους και επιθυμούν να ενταχθούν σε αντίστοιχη νέα ειδικότητα

Δ. Πτυχιούχοι εξειδίκευσης Ε.Π.Λ., ΕΠΑ.Λ, Τ.Ε.Ε Β΄ΚΥΚΛΟΥ και Τ.Ε.Λ. που επιθυμούν να καταταγούν στο Γ' Εξάμηνο κατάρτισης συναφούς ειδικότητας

Δικαιολογητικά: Αίτηση - Τίτλος (ΒΕΚ, ΠΤΥΧΙΟ, κλπ) - Φωτοαντίγραφο Α.Δ.Τ.


ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ (1/9/2020 έως 20/9/2020)

Mετά από αιίηση του ενδιαφερομένου

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 2020 -2021 Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

1.  ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

2.  ΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

3.  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

4.  ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΘΕΑΤΡΟΥ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

5.  ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ Δ.Ι.Ε.Κ. PDF Εκτύπωση E-mail

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ Δ.Ι.Ε.Κ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ανακοινώνει την παράταση υποβολής αιτήσεων εγγραφών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) της χώρας για το έτος κατάρτισης 2020-2021,  μέχρι τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 10:00 π.μ.

Η υποβολή αίτηση εγγραφής, στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., γίνεται στον σύνδεσμο:

https://diek.it.minedu.gov.gr

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις ειδικότητες των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. εξαμήνου 2020Β μπορείτε να αναζητήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://gsae.edu.gr/el/toppress/1642-anakoinosi-eidikot-diek-2020b

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ, Τ.Ε.Ε. Β’ ΚΥΚΛΟΥ, Ε.Π.Λ., μπορούν να καταταγούν κατά περίπτωση στο Γ’ εξάμηνο φοίτησης σε συναφείς ειδικότητες. Η διαδικασία κατάταξης δεν γίνεται ηλεκτρονικά αλλά με απευθείας  κατάθεση αίτησης των ενδιαφερομένων στα Ι.Ε.Κ. ενδιαφέροντός τους, τα οποία έχουν Γ’ εξάμηνο στις συναφείς ειδικότητες.

Οι ειδικότητες Γ’ εξαμήνου που παρέχουν τα Δ.Ι.Ε.Κ. την περίοδο 2020-2021 στο χειμερινό εξάμηνο είναι ΕΔΩ

 
Εναρξη υποβολής αιτήσεων εγγραφών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) για το έτος κατάρτισης 2020-2021 PDF Εκτύπωση E-mail

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Βασική προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελεί η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση από δεύτερη επιλογή ή λύση ανάγκης για λίγους να γίνει συνειδητή επιλογή και εργαλείο απασχόλησης για πολλούς. Η Επαγγελματική Κατάρτιση είναι καίριας σημασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας, την οικονομική μεγέθυνση και την ταυτόχρονη μείωση του ποσοστού ανεργίας, κυρίως των νέων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων εγγραφών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) της χώρας για το έτος κατάρτισης 2020-2021, από τηνΤρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 09:00 μέχρι και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 23:59, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί.

Καλούμε τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση εγγραφής, στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., με βάση την ειδικότητα η οποία ανταποκρίνεται στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους, ανάμεσα από ένα πλήθος ειδικοτήτων που προσφέρονται στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. με υψηλής ποιότητας προγράμματα σπουδών στον σύνδεσμο:

https://diek.it.minedu.gov.gr

Τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. προσφέρουν ποιοτική δωρεάν επαγγελματική κατάρτιση, παρέχουν τη δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να ενισχύσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, την επαγγελματική τους δυναμική, τις προοπτικές απορρόφησης στην αγορά εργασίας, καθώς και την τοποθέτησή τους σε σύγχρονες και ποιοτικές θέσεις απασχόλησης.

Καλή χρονιά σε όλους

Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις ειδικότητες των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. εξαμήνου 2020Β μπορείτε να αναζητήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://gsae.edu.gr/el/toppress/1642-anakoinosi-eidikot-diek-2020b

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ, Τ.Ε.Ε. Β’ ΚΥΚΛΟΥ, Ε.Π.Λ., μπορούν να καταταγούν κατά περίπτωση στο Γ’ εξάμηνο φοίτησης σε συναφείς ειδικότητες. Η διαδικασία κατάταξης δεν γίνεται ηλεκτρονικά αλλά με απευθείας  κατάθεση αίτησης των ενδιαφερομένων στα Ι.Ε.Κ. ενδιαφέροντός τους, τα οποία έχουν Γ’ εξάμηνο στις συναφείς ειδικότητες.

Οι ειδικότητες Γ’ εξαμήνου που παρέχουν τα Δ.Ι.Ε.Κ. την περίοδο 2020-2021 στο χειμερινό εξάμηνο είναι ΕΔΩ


 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 34

Open eClass Δ.ΙΕΚ ΑΡΤΑΣ

Mersin Escort - beylikduzu escort

canlı casino siteleri

izmir escort

IEK ARTAS © Copyright 2012, All Rights Reserved