ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΟ ΚΑΣΤΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail

Το ΙΕΚ Άρτας, προσπαθώντας να ανοιχτεί στην κοινωνία της πόλης μας αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Άρτας, αναδεικνύοντας τη δουλειά των σπουδαστών του με εξωστρεφή διάθεση, συμμετέχει στις εκδηλώσεις του "Παραμυθένιου Κάστρου Χριστουγέννων" του Δήμου Αρταίων με τις ειδικότητες "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ¨Α΄ Εξάμηνο, "ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ  & ΜΑΚΙΓΙΑΖ" Γ΄ Εξάμηνο και "ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ" Γ΄ Εξάμηνο, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.

Περισσότερα...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι τα μαθήματα στο ΙΕΚ Άρτας αρχίζουν την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016. Ώρα έναρξης: 2:00 μμ.

 

 

 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail

Ενημερώνονται τα Δ.ΙΕΚ ότι, παρατείνεται η σημερινή καταληκτική προθεσμία τόσο για τις εγγραφές των σπουδαστών όσο και για τη διοικητική επαλήθευση των φακέλων των υποψηφίων εκπαιδευτών μέχρι αύριο Τρίτη 27-09-2016 και ώρα 17: 00

 
Προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων ωρομισθίων εκπαιδευτών για ΔΙΕΚ/ΔΣΕΚ PDF Εκτύπωση E-mail
Πρόσκληση με Αρ. Πρωτ: 4259/221/01.09.2016

Μάθε περισσότερα...
 
Αντιστοιχίσεις και κατατάξεις εξαμήνου 2016 Β PDF Εκτύπωση E-mail

Θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με τις αιτήσεις κατατάξεων αποφοίτων και καταρτιζομένων των ΙΕΚ καθώς και άλλων δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης για το εξάμηνο 2016 Β»

Σχετ.:1. N.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄/17-9-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2. Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α?/11-5-2016 )

3. Υ.Α.5954/2014 (ΦΕΚ 1807 Β΄/ 2-7-2014)

4. Υ.Α.5955/2014 (ΦΕΚ 1817 Β΄/2-7-2014)

5. Υ.Α. 11024/2014 (ΦΕΚ 2641 Β΄/6-10-2014)
6. Το υπ? αριθμ. Κ1/20332/6-2-2015 έγγραφο της ΓΓΔΒΜΝΓ

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά:

«?.Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. είναι δυνατό να κατατάσσονται σε εξάμηνο κατάρτισης άλλης ειδικότητας της ίδιας Ομάδας Προσανατολισμού. Οι απόφοιτοι που επιθυμούν κατάταξη, υποβάλλουν σχετική αίτηση και τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης στο ΙΕΚ που επιθυμούν να φοιτήσουν κατά την περίοδο εγγραφών. Η κατάταξη αποφοίτων γίνεται για συγκεκριμένη ειδικότητα, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στους οδηγούς σπουδών και με απόφαση του Διευθυντή ΙΕΚ που έχουν αιτηθεί εγγραφή από κατάταξη

«?..Οι απόφοιτοι και οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ., καθώς οι απόφοιτοι δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί ή να κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. Με απόφαση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. καθορίζονται, με βάση τη συνάφεια των ειδικοτήτων

και το περιεχόμενο των σπουδών, η κατάταξή τους σε εξάμηνο, η διάρκεια φοίτησης, οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία για τη μετάβαση από ένα επίπεδο κατάρτισης σε άλλο, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ειδικότερο, τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα.»

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων και τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν ανά περίπτωση, έχουν ως ακολούθως:

Α) Οι απόφοιτοι ειδικοτήτων των ΙΕΚ υποβάλλουν αίτηση κατάταξης στα ΙΕΚ που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν από 01 έως 30 Σεπτεμβρίου 2016. Οι αιτήσεις αποστέλλονται για εξέταση στην υπηρεσία μας μαζί με τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση

β) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου

γ) Ατομικό δελτίο καταρτιζομένου

δ) ΒΕΚ

Η έγκριση κατάταξης αποστέλλεται από την υπηρεσία μας στο ΙΕΚ και κοινοποιείται από τη Δ/νση του ΙΕΚ στον ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί στο ΙΕΚ το εξάμηνο της ειδικότητας στην οποία κατατάσσεται, ο ενδιαφερόμενος δύναται να εγγραφεί σε άλλο ΙΕΚ.

Β) Οι καταρτιζόμενοι ειδικοτήτων των ΙΕΚ υποβάλλουν αίτηση κατάταξης στο ΙΕΚ που φοιτούν ή στα ΙΕΚ που ενδιαφέρονται να καταταγούν κατά το τρέχον εξάμηνο, από 01 έως 30 Σεπτεμβρίου 2016. Οι αιτήσεις αποστέλλονται στην υπηρεσία μας μαζί με τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση

β) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου

γ) Ατομικό δελτίο καταρτιζομένου

Η έγκριση κατάταξης αποστέλλεται από την υπηρεσία μας στο ΙΕΚ και κοινοποιείται από τη Δ/νση του ΙΕΚ στον ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί στο ΙΕΚ το εξάμηνο της ειδικότητας στην οποία κατατάσσεται, ο ενδιαφερόμενος δύναται να εγγραφεί σε άλλο ΙΕΚ.

Καταρτιζόμενος Δ.ΙΕΚ που υπάγεται στη ΓΓΔΒΜΝΓ ο οποίος κατατάσσεται σε εξάμηνο συναφούς ειδικότητας που λειτουργεί σε άλλο Δ.ΙΕΚ που υπάγεται στη ΓΓΔΒΜΝΓ υποβάλει αίτηση μετεγγραφής, εφόσον επιθυμεί να σπουδάσει στην ειδικότητα κατάταξης κατά το τρέχον εξάμηνο. Σε κάθε περίπτωση ο ανωτέρω καταρτιζόμενος δε δύναται να φοιτά σε Δ.ΙΕΚ που υπάγεται στη ΓΓΔΒΜΝΓ σε πάνω από μια ειδικότητα ανά εξάμηνο κατάρτισης.

Γ) Οι πτυχιούχοι ΕΠΑΛ,ΕΠΑΣ,ΤΕΕ Β΄ κύκλου, ΤΕΛ, εξειδίκευσης ΕΠΛ υποβάλλουν αίτηση κατάταξης στα ΙΕΚ που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν από 01 έως 30 Σεπτεμβρίου 2016 μαζί με τα εξής δικαιολογητικά :

α) Αίτηση

β) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου

γ) Πτυχίο ειδικότητας (ΕΠΑΛ,ΕΠΑΣ,ΤΕΕ Β΄ κύκλου, ΤΕΛ, εξειδίκευσης ΕΠΛ)

Οι ενδιαφερόμενοι, αφού πρώτα λάβουν γνώση των προγραμμάτων σπουδών των αντίστοιχων νέων ειδικοτήτων των ΙΕΚ , προχωρούν εφόσον το επιθυμούν σε αίτηση κατάταξης. Οι Δ/νσεις των ΙΕΚ κατατάσσουν τους πτυχιούχους των δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης στο Γ΄ εξάμηνο της αντίστοιχης ειδικότητας ΙΕΚ, εφόσον προσφέρεται στο τρέχον εξάμηνο, σύμφωνα με τις K1/149167-23-09-2015, Κ1/47016-18-03-2016 & Κ1/157361/26-9-2016 αποφάσεις αντιστοιχίσεων της ΓΓΔΒΜΝΓ και στη συνέχεια αποστέλλουν πίνακα με τις κατατάξεις τις οποίες ενέκριναν για το εξάμηνο 2016 Β στην υπηρεσία μας.

Δ) Οι αιτήσεις κατατάξεων για συνέχιση της φοίτησης παλαιών καταρτιζομένων των ΙΕΚ στις αντίστοιχες νέες ειδικότητες, υποβάλλονται στα ΙΕΚ που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν από 01 έως 30 Σεπτεμβρίου 2016 μαζί με τα εξής δικαιολογητικά :

α) Αίτηση

β) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου

γ) Ατομικό δελτίο καταρτιζομένου

Οι ενδιαφερόμενοι αφού πρώτα λάβουν γνώση των προγραμμάτων σπουδών των αντίστοιχων νέων ειδικοτήτων των ΙΕΚ ,προχωρούν εφόσον το επιθυμούν σε αίτηση κατάταξης για τη συνέχιση της φοίτησής τους. Οι Δ/νσεις των ΙΕΚ αφού λάβουν υπόψη τους α) την υπ.αριθμ. 5955/23-06-2014 Υ.Α.(ΦΕΚ 1817 Β/02-07-2014) « Αντιστοίχιση Παλαιών Ειδικοτήτων με Νέες Ειδικότητες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» και β) την υπ.αριθμ. 11024/19-09-2014(ΦΕΚ 2641 Β? ,26-10-2014)απόφαση του ΓΓΔΒΜ «Αντιστοίχιση Παλαιών Ειδικοτήτων με Νέες Ειδικότητες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.).» κατατάσσουν τους ενδιαφερόμενους στο εξάμηνο της αντίστοιχης νέας ειδικότητας σύμφωνα με το ατομικό δελτίο του καταρτιζομένου. Καταρτιζόμενος ο οποίος είχε αποκτήσει δικαίωμα εγγραφής σε εξάμηνο της παλαιάς ειδικότητας κατατάσσεται στο ανάλογο εξάμηνο της νέας αντίστοιχης ειδικότητας με απόφαση του Δ/ντή του ΙΕΚ. Στη συνέχεια αποστέλλεται στην υπηρεσία μας πίνακας με τις κατατάξεις οι οποίες εγκρίθηκαν.

Αιτήσεις κατατάξεων αποφοίτων και καταρτιζομένων των ΙΕΚ οι οποίες έχουν ήδη αποσταλεί από 01/09/2016 στην υπηρεσία μας δεν χρειάζεται να αποσταλούν εκ νέου. Σε περίπτωση που έχει αποσταλεί αίτηση κατάταξης χωρίς τα δικαιολογητικά, το ΙΕΚ αποστέλλει μόνο τα δικαιολογητικά σε συνέχεια της υποβληθείσας αίτησης. Οι κατατάξεις οι οποίες εγκρίνονται από την υπηρεσία μας είναι δυνατές σύμφωνα με τα παρόντα προγράμματα σπουδών. Σε περιπτώσεις τροποποιήσεων των προγραμμάτων σπουδών οι εγκρίσεις παύουν να ισχύουν.

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 8 από 21

Open eClass Δ.ΙΕΚ ΑΡΤΑΣ

IEK ARTAS © Copyright 2012, All Rights Reserved