ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Κ. ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ PDF Εκτύπωση E-mail

 

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και

Θρησκευμάτων στηρίζει ΤΗ βελτίωση ΤΩΝ γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, μέσω της

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάστασης, η οποία στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ένταξη και την παραμονή των αποφοίτων της

αγορά εργασίας. Με το νόμο 4763/20 θεσμοθετήθηκε η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό των Οδηγών Κατάρτισης

των Ι.Ε.Κ. προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική μεγαλύτερη προσαρμογή των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. στις διαρκώς

μεταβαλλόμενες νέες της αγοράς εργασίας.

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

και ειδικότερα της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης

(ΙΕΚ) » με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069281 προσκλήσεις των κοινωνικών εταίρων.

Πρόσκληση για συγγραφείς από την ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: εδώ

Πρόσκληση για επιστημονικούς υπευθύνους από την ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: εδώ

Πρόσκληση για συγγραφείς από την ΚΑΕΛΕ: εδώ

Πρόσκληση για επιστημονικούς υπευθύνους από την ΚΑΕΛΕ: εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στις επίσημες ιστοσελίδες των κοινωνικών εταίρων:

 1. https://www.kanep-gsee.gr/proskliseis-diagonismoi/
 2. https://imegsevee.gr/Προσκλήσεις Διαγωνισμοί
 3. https://insete.gr/invitations-announcements/
 4. http://www.kaele.gr/category/pronouncements/
 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021Β ' PDF Εκτύπωση E-mail
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021Β'
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Εγγραφές επιτυχόντων Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου 2 - 10 /9/2021
Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων επιλογής υποψηφίων καταρτιζόμενων για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. 2 - 10/9/2021
Διαδικασία επιλογής Α΄φάσης Υποψήφιων Καταρτιζόμενων από ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν 13 - 14/09/2021
Έκδοση αποτελεσμάτων επιτυχόντων Α΄Φάσης 15/9/2021
Εγγραφές επιτυχόντων Α΄ Φάσης 15 - 21/09/2021
Διαδικασία επιλογής Β΄Φάσης Υποψήφιων Καταρτιζόμενων από ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν 22 - 23/09/2021
Έκδοση αποτελεσμάτων επιτυχόντων  Β΄ Φασης 24/09/2021
Εγγραφές επιτυχόντων Β΄Φάσης 24 - 28/09/2021 
Εγγραφές Γ΄φάσης 29/09/2021 - 01/10/2021
Επανεγγραφές καταρτιζόμενων προηγούμενων εξαμήνων που συνεχίζουν τη φοίτηση 20 - 30/9/2021
Μετεγγραφές - Παραλαβή ατομικού φακέλου για μετεγγραφή 1 - 20/9/2021
Αιτήσεις κατάταξης αποφοίτων ΙΕΚ 1 - 30/9/2021
Αιτήσεις επαναπαρακολούθησης 20 - 24/9/2021
Δήλωση μαθημάτων από τους εκπαιδευτές 24 - 27/9/2021
Διαδικασία ανάθεσης μαθημάτων 28/9 - 4/10/2021
ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021Β' 4/10/2021
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΚ ΑΡΤΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021Β PDF Εκτύπωση E-mail
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΚ ΑΡΤΑΣ 2021-2022
ΠΑΛΑΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ Γ΄ & Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ)
1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
2. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
4. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
1. ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ
2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΣΩ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΑΙΘ
1. ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ - ΤΥΡΟΚΟΜΟΣ
 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ - ΕΠΑΛ Κ.Α. ΣΧΟΛΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ / ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΟΜΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΕΚ

Η προθεσμία για τις αιτήσεις κατάταξης σε ειδικότητες είναι από την 1η έως και την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους .
Σύμφωνα με τον κανονισμό Λειτουργίας των Δημοσίων ΙΕΚ (ΦΕΚ 1807 τεύχος Β '/2014) παράγραφος 3, άρθρο 2 Κεφάλαιο Α:
« Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. είναι δυνατό να κατατάσσονται σε εξάμηνο κατάρτισης άλλης ειδικότητας της ίδιας Ομάδας Προσανατολισμού.
Οι απόφοιτοι που επιθυμούν κατάταξη, υποβάλλουν σχετική αίτηση και τη Βεβαίωση
Επαγγελματική Κατάσταση στο ΙΕΚ που επιθυμούν να φοιτήσουν κατά την περίοδο εγγραφών. Η κατάταξη αποφοίτων γίνεται για συγκεκριμένη ειδικότητα, σύμφωνα με τις οδηγίες που λαμβάνουν οι οδηγοί σπουδών και με απόφαση του Διευθυντή ΙΕΚ που έχουν αιτηθεί εγγραφή από κατάταξη.Οι απόφοιτοι και οι καταρτιζόμενοι των ΙΕΚ, καθώς και οι απόφοιτοι άλλων δομών εκπαίδευσης - κατάρτισης, δύνανται να κατασταθούν σε συναφείς ειδικότητες απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα που ήδη έχουν διδαχθεί, σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών και ύστερα από αναγνώριση της Γ.Γ.Δ. Β.Μ. (άρθρο 47, παρ. 2 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118)). Όπου δεν προβλέπονται κανόνες κατάστασης στα προγράμματα σπουδών, θα γίνει εξέταση κατά περίπτωση από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. »

Μέχρι στιγμής και εν αναμονή της διαμόρφωσης των νέων Οδηγών Σπουδών ειδικοτήτων ΙΕΚ, οι καταστάσεις ρυθμίζονται από την ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ της ΓΓΔΒΜΝΓ Κ1/20332/6-2-2015. Σύμφωνα με αυτή την ευκαιρία να δώσω

 • κατατάξεις αποφοίτων / καταρτιζομένων ΙΕΚ παλιών ειδικοτήτων του ΙΕΚ σε αντιστοιχισμένες από τη ΓΓΔΒΜΝΓ νέες ειδικότητες ( apofasi antistixisis eidikotiton IEK palion-neon , Α ντιστοιχίες 2 ΙΕΚ ΠΑΛΙΕΣ-ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ) με απόφαση του Δ /
 • κατατάξεις αποφοίτων / καταρτιζομένων ΙΕΚ σε συναφείς ειδικότητες των ΙΕΚ με απόφαση της ΓΓΔΒΜΝΓ
 • κατατάξεις από άλλες δομές εκπαίδευσης/κατάστασης (ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ) με απόφαση του Δ/ντη του ΙΕΚ

Η διαδικασία που ακολουθείται κατά περίπτωση είναι η εξής:
ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΕΚ
Για την κατάθεση της αίτησης κατάστασης αποφοίτων ή καταρτιζομένων ΙΕΚ σε συναφή ειδικότητα απαιτούνται:

 1. η συμπλήρωση της ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ και η υποβολή της στο ΙΕΚ που επιθυμούν να φοιτήσουν
 2. Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ)
 3. Φωτοτυπία ΑΔΤ ή Διαβατηρίου καθώς και
 4. επικυρωμένο αντίγραφο του ατομικού δελτίου καταρτιζομένου (καρτέλα καταρτιζομένου).

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β ΚΥΚΛΟΥ, ΚΑΙ ΕΠΛ τελ ΣΤΟ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ
Καθορίστηκε το η αντιστοιχία ΜΕΤΑΞΥ ειδικοτήτων άλλων δομών εκπαίδευσης / κατάρτισης με αυτές των ΙΕΚ ( ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ ) ( ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ ΤΕΕ Β'ΚΥΚΛΟΥ, τΕΛ ΚΑΙ ΕΠΛ ΣΤΟ Γ'ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ) , ενώ σε περίπτωση αυξημένου αριθμού αιτήσεων προβλέπεται να ακολουθείται η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων μετά από μοριοδότηση και κατάταξη αυτών (Διαβάστε ΤΗΝ αναλυτικότερα ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ_ΕΠΑΛ_ΕΠΑΣ_ΚΤΛ , Κ1 / 160215 / 26- 9-2018 της ΓΓΔΒΜ). Για την κατάθεση αίτησης κατάστασης απαιτούνται:

 1. η συμπλήρωση της ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ και η υποβολή της στο ΙΕΚ που επιθυμούν να φοιτήσουν
 2. φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών (π.χ. πτυχίο ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ)
 3. Φωτοτυπία ΑΔΤ ή Διαβατηρίου.
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η υπ.αριθ. Κ5/97484/5-8-2021 (Β΄3938) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Πρακτική άσκηση σπουδαστών

Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ».

Σε σχέση με την ως άνω Κ.Υ.Α παρακαλώ σημειώστε:

Α) η διαδικασία έκδοσης της Κ.Υ.Α. ολοκληρώθηκε, εκκρεμεί όμως η ολοκλήρωση της έγκρισης της χρηματοδότησης (Ε.Σ.Π.Α.).

Η επιδοτούμενη πρακτική θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης της χρηματοδότησης και της πρωτοβουλίας του έργου από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Β) όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ.2 της

«… Για την ασφάλεια του καταστήματος που προβάλλεται από την παρ.1 του άρθρου 10 ν. 2217/1994 (Α΄83) ασφαλιστικές εισφορές,

οι διαθέτουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης) στο οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση. » Κατά συνέπεια,

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 8 από 53

Open eClass Δ.ΙΕΚ ΑΡΤΑΣ

betpas, instagram takipçi satın al, kuşadası escort, pulibet, kusadasi escort, kusadasi escort, korsan taksi, http://kurtkoyescort.net, kurtköy escort, kusadasi escort, su tesisatçısı, kameralı su tesisatçısı, kusadasi escort, escort fethiye,

bahsine

lidyabet

izmir escort

deneme bonusu veren siteler

istanbul rus escort

casinomaxi

eskişehir escort,eskişehir escort

tipobet

eskişehir escort

Eskişehir Escort

IEK ARTAS © Copyright 2012, All Rights Reserved