Επιταγή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης Εκτύπωση

Από το Σεπτέμβριο του 2011 μπήκε σε λειτουργία μία νέα διαδικασία για την οικονομική διευκόλυνση όσων επιθυμούν να παρακολουθήσουν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Στη διαδικασία αυτή μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι φοιτούν σε Ι.Ε.Κ. της χώρας και στην ουσία πρόκειται για ένα πρόγραμμα επιστροφής διδάκτρων στους καταρτιζόμενους, μετά από μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων.

Σκοπός της πρωτοβουλίας

Η χώρα μας έχει την ανάγκη σήμερα όσο ποτέ να επενδύσει στο πιο δυναμικό και ελπιδοφόρο κομμάτι της: τους νέους της. Στο πλαίσιο αυτής της κρίσιμης προτεραιότητας το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προωθεί την Επιταγή Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης με σκοπό να υποστηριχθούν οι κοινωνικά ασθενέστεροι καταρτιζόμενοι στα Δημόσια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ. και Ι.Ι.Ε.Κ.), αλλά και να προσανατολιστούν οι καταρτιζόμενοι σε ειδικότητες αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που υπηρετούν την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και κατά συνέπεια προσφέρουν καλύτερες προοπτικές απασχόλησης.

Ποιους αφορά

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση της επιταγής αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης έχουν όλοι οι καταρτιζόμενοι, έλληνες και αλλοδαποί υπήκοοι χωρών μελών της Ε.Ε., καθώς και νομίμως διαμένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν εγγράφει σε οποιοδήποτε από τα εξάμηνα κατάρτισης για τις ειδικότητες τεσσάρων (4) και δύο (2) εξαμήνων σε όλα τα Δ.Ι.Ε.Κ. και Ι.Ι.Ε.Κ. της χώρας. Η επιταγή θα χορηγείται σε 14.000 καταρτιζόμενους το χρόνο οι oποίοι θα επιλέγονται με κριτήρια κοινωνικά, εισοδηματικά και γεωγραφικά αλλά και βάσει της ειδικότητας που έχουν επιλέξει.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο σχετικό δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης.