Εκπαιδευτές
ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΏΝ ΔΙΕΚ PDF Εκτύπωση E-mail

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ,ΔΙΕΚ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΣΕΚ, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017β & ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018α.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου των Δημοσίων ΙΕΚ και των Δημοσίων ΣΕΚ που αφορά στην πρόσληψη των εκπαιδευτών των ΔΙΕΚ-ΔΣΕΚ, έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. 4911/290/08-08-2017 Aπόφαση του Δ.Σ., απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους εκπαιδευτές για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης των ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ Χειμερινού εξαμήνου 2017β και Εαρινού Εξαμήνου 2018α.

 

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων:

από 08/08/2017 ώρα 15:00 έως 24/08/2017 ώρα 15:00

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων :

https://mis.inedivim.gr

 
Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας PDF Εκτύπωση E-mail
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης κατ? εφαρμογήν της υπ΄ αριθ. ΓΠ/20082/23.10.2012 της Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844/Β?/2012).

Μετά την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων της πιλοτικής εφαρμογής της διαδικασίας πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.ανοίγει τη διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης για όλους τους ενδιαφερόμενους. Η νέα διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα υποστηρίζει δύο λειτουργίες:

α. Την αίτηση για συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας και μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης την ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια.

β. Την αίτηση διαχείρισης μεταβολών του χαρτοφυλακίου προσόντων (e-portfolio) των Εκπαιδευτών Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια.

Για να δείτε αναλυτικά την Υπουργική Απόφαση σχετικά με το « Σύστημα Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» πατήστε εδώ

Προκειμένου να συμμετέχετε στις ανωτέρω διαδικασίες απαιτείται :

? Να υποβάλετε την Ηλεκτρονική Αίτηση για συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης/Διαχείρισης Αλλαγών πατήστε εδώ

? Να εκτυπώσετε και να υπογράψετε την Ηλεκτρονική Αίτηση

? Να καταθέσετε το προβλεπόμενο χρηματικό ποσό στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος πατήστε εδώ

? Να αποστείλετε φάκελο με την υπογεγραμμένη ηλεκτρονική αίτηση και με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στη διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικής Αντιστάσεως 41, ΤΚ. 14234 Νέα Ιωνία). Αναφέρετε εξωτερικά στο φάκελο την ένδειξη: Ηλεκτρονική Αίτηση για συμμετοχή στην διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Για να δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πατήστε εδώ

? Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπεριλαμβάνεται η εξής Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΟΧΗ

'Οσοι υπέβαλαν ήδη αίτηση, μέσω του ιστοτόπου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μεταξύ 19.7.2013 έως 5.5.2014, στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής, απαιτείται υποχρεωτικά να δημιουργήσουν νέο λογαριασμό στην εφαρμογή του ΕΟΠΠΕΠ, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε εδώ. Επίσης, ο  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα ανακοινώσει σύντομα πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό (Τράπεζα Θεμάτων), τις ημερομηνίες, τη διαδικασία και τον τόπο διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας για τους υποψήφιους της πιλοτικής εφαρμογής. Οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα με σχετικές πληροφορίες στην προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχουν δηλώσει.

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail

*Ενημέρωση 16/01/2014 15:30

Οι παρακάτω οδηγίες ισχύουν κανονικά όμως παρακαλούμε να ΜΗΝ προχωρήσετε στην έκδοση οποιοδήποτε τιμολογίου ακόμη καθώς είναι πιθανόν να υπάρξουν αλλαγές στις αντιμισθίες το προσεχές διάστημα!

 

Για το τρέχον εξάμηνο θα εκδώσετε δύο τιμολόγια

Το πρώτο  από 21/10/2013 έως και 31/12/2013 και θα εκδοθεί στις 31/12/2013

Το δεύτερο  από 01/1/2014 έως και τη λήξη της σύμβασης.

Για κάθε ειδικότητα και τμήμα να εκδίδετε ξεχωριστό ΤΠΥ.

Αν διδάσκετε στο ίδιο τμήμα περισσότερα του ενός μαθήματα θα εκδώσετε ένα τιμολόγιο με αναλυτική περιγραφή του κάθε μαθήματος

Παράδειγμα:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΙΝΕΔΙΒΙΜ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΝΠΙΔ                                                     ΔΟΥ: ΙΔ? ΑΘΗΝΩΝ

ΔΝΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ? ΑΘΗΝΑ   Α.Φ.Μ: 090044306

 

Αιτιολογια:

ΑΞΙΑ

Υπηρεσίες καθηγητή στην ειδικότητα « Βοηθός φαρμακείου»

 

1. 1) Στο μάθημα «Μαθημα1» από 21/10/2013 έως 31/12/2013
10 ώρες χ 15,00 ? = 150,00 ? Παρακρατήθηκε φόρος 20% ,  30,00 ?
Πληρωτέο ποσό 120,00 ?

 

150,00 ?

2. 2) Στο μάθημα «Μαθημα2» από 21/10/2013 έως 31/12/2013
20 ώρες χ 15,00 ? = 300,00 ? Παρακρατήθηκε φόρος 20% ,  60,00 ?
Πληρωτέο ποσό 240,00 ?

 

300,00 ?

ΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

450,00?

 

Αν η σύμβαση σας ξεπερνά το ποσό των 300,00 ? (δηλαδή αθροιστικά και τα δύο τιμολόγια) θα αναφέρετε παρακράτηση φόρου 20%.

Αν η σύμβαση σας δεν ξεπερνά τα 300,00? δε θα αναφέρετε παρακράτηση φόρου 20% (π.χ έστω έχετε ένα μάθημα μιας ώρας στο Α΄εξάμηνο (συνολικά 15 ώρες) και κάνατε έως 31/12/2013 10 ώρες και από 1/1/2014 και μετά θα κάνετε άλλες 5 ώρες (10+5 )χ 15,00? =225,00? <300,00 ?

Στο 1ο τιμολόγιο

 

Αιτιολογια:

ΑΞΙΑ

Υπηρεσίες καθηγητή στην ειδικότητα « Βοηθός φαρμακείου»

 

1. 1) Στο μάθημα «Μαθημα1» από 21/10/2013 έως 31/12/2013
10 ώρες χ 15,00 ? = 150,00 ?

 

150,00 ?

ΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

150,00?

 

Στο 2ο τιμολόγιο

 

Αιτιολογια:

ΑΞΙΑ

Υπηρεσίες καθηγητή στην ειδικότητα « Βοηθός φαρμακείου»

 

1. 1) Στο μάθημα «Μαθημα1» από 1/1/2014 έως 14/2/2014 (η πιο πιθανή ημερομηνία τέλους σύμβασης)
5 ώρες χ 15,00 ? = 75,00 ?

 

75,00 ?

ΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

75,00?

 

Ο κωδικός για επέκτασης δραστηριοτήτων στη ΔΟΥ είναι:

85411000- Υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπ/σης

Ως έναρξη ΑΠΥ να βάλετε 21-10-2013 (έναρξη εξαμήνου)

Αν έχετε ήδη κωδικό το 85.59.19.07 ? Υπηρεσίες καθηγητή

δεν χρειάζεται να κάνετε επέκταση στον πάνω κωδικό (προσοχή ο κωδικός που έχετε να μην αναφέρεται σε υπηρεσίες καθηγητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κλπ γιατί τότε δεν σας καλύπτει)

 

 

Ως αντιμισθία θα ισχύσουν οι νέες αντιμισθίες

(κάντε κλικ στον άνω δεσμό)

 
Προκήρυξη πρόσληψης εκπαιδευτών PDF Εκτύπωση E-mail

Προκήρυξη πρόσληψης εκπαιδευτών   ( πατήστε εδώ)

 
Σημειώσεις PDF Εκτύπωση E-mail

Οι σημειώσεις του μαθήματος που προορίζονται για τους καταρτιζόμενους θα πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή (έγγραφα, word, excel, PowerPoint ή pdf), και να διατίθενται στη γραμματεία του

Ι.Ε.Κ. σε εβδομαδιαία βάση (ως τελική ημέρα παράδοσης ορίζεται η Παρασκευή), είτε μέσω e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της γραμματείας, είτε μέσω ηλεκτρονικής συσκευής αποθήκευσης.

Τονίζεται ότι, ακόμα και στην περίπτωση που υπάρχει η δυνατότητα να διανεμηθούν οι ηλεκτρονικές σημειώσεις άμεσα από τον εκπαιδευτή προς τους καταρτιζόμενους, θα πρέπει οπωσδήποτε να αποστέλλεται αντίγραφο και στη γραμματεία έγκαιρα.

Περισσότερα...
 
Περισσότερα Άρθρα...


Open eClass Δ.ΙΕΚ ΑΡΤΑΣ

bahsine

lidyabet

izmir escort

deneme bonusu veren siteler

istanbul rus escort

casinomaxi

eskişehir escort,eskişehir escort

tipobet

eskişehir escort

Eskişehir Escort

IEK ARTAS © Copyright 2012, All Rights Reserved