Ανακοίνωση PDF Εκτύπωση E-mail

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να φοιτήσουν στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης όπως προσέλθουν για εγγραφή στα ΔΙΕΚ που αντιστοιχούν με τις ΣΕΚ στον παρακάτω πίνακα και να καταθέσουν συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση εγγραφής, με Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους και Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Γυμνασίου),

Από 20 μέχρι 30 Νοεμβρίου 2014 και κατά τις ώρες 13.00 μέχρι 18.00

ΣΕΚ ΑΡΤΑΣ (Ειδικότητες)

1 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

2 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ - ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ

3 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

4 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

5 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΛΙΘΟΞΟΟΣ ? ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΛΙΘΟΧΑΡΑΚΤΗΣ

6 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

7 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ -

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Τι χρειάζεται να γνωρίζω για τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης;

 

Open eClass Δ.ΙΕΚ ΑΡΤΑΣ

IEK ARTAS © Copyright 2012, All Rights Reserved