ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail

*Ενημέρωση 16/01/2014 15:30

Οι παρακάτω οδηγίες ισχύουν κανονικά όμως παρακαλούμε να ΜΗΝ προχωρήσετε στην έκδοση οποιοδήποτε τιμολογίου ακόμη καθώς είναι πιθανόν να υπάρξουν αλλαγές στις αντιμισθίες το προσεχές διάστημα!

 

Για το τρέχον εξάμηνο θα εκδώσετε δύο τιμολόγια

Το πρώτο  από 21/10/2013 έως και 31/12/2013 και θα εκδοθεί στις 31/12/2013

Το δεύτερο  από 01/1/2014 έως και τη λήξη της σύμβασης.

Για κάθε ειδικότητα και τμήμα να εκδίδετε ξεχωριστό ΤΠΥ.

Αν διδάσκετε στο ίδιο τμήμα περισσότερα του ενός μαθήματα θα εκδώσετε ένα τιμολόγιο με αναλυτική περιγραφή του κάθε μαθήματος

Παράδειγμα:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΙΝΕΔΙΒΙΜ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΝΠΙΔ                                                     ΔΟΥ: ΙΔ? ΑΘΗΝΩΝ

ΔΝΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ? ΑΘΗΝΑ   Α.Φ.Μ: 090044306

 

Αιτιολογια:

ΑΞΙΑ

Υπηρεσίες καθηγητή στην ειδικότητα « Βοηθός φαρμακείου»

 

1. 1) Στο μάθημα «Μαθημα1» από 21/10/2013 έως 31/12/2013
10 ώρες χ 15,00 ? = 150,00 ? Παρακρατήθηκε φόρος 20% ,  30,00 ?
Πληρωτέο ποσό 120,00 ?

 

150,00 ?

2. 2) Στο μάθημα «Μαθημα2» από 21/10/2013 έως 31/12/2013
20 ώρες χ 15,00 ? = 300,00 ? Παρακρατήθηκε φόρος 20% ,  60,00 ?
Πληρωτέο ποσό 240,00 ?

 

300,00 ?

ΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

450,00?

 

Αν η σύμβαση σας ξεπερνά το ποσό των 300,00 ? (δηλαδή αθροιστικά και τα δύο τιμολόγια) θα αναφέρετε παρακράτηση φόρου 20%.

Αν η σύμβαση σας δεν ξεπερνά τα 300,00? δε θα αναφέρετε παρακράτηση φόρου 20% (π.χ έστω έχετε ένα μάθημα μιας ώρας στο Α΄εξάμηνο (συνολικά 15 ώρες) και κάνατε έως 31/12/2013 10 ώρες και από 1/1/2014 και μετά θα κάνετε άλλες 5 ώρες (10+5 )χ 15,00? =225,00? <300,00 ?

Στο 1ο τιμολόγιο

 

Αιτιολογια:

ΑΞΙΑ

Υπηρεσίες καθηγητή στην ειδικότητα « Βοηθός φαρμακείου»

 

1. 1) Στο μάθημα «Μαθημα1» από 21/10/2013 έως 31/12/2013
10 ώρες χ 15,00 ? = 150,00 ?

 

150,00 ?

ΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

150,00?

 

Στο 2ο τιμολόγιο

 

Αιτιολογια:

ΑΞΙΑ

Υπηρεσίες καθηγητή στην ειδικότητα « Βοηθός φαρμακείου»

 

1. 1) Στο μάθημα «Μαθημα1» από 1/1/2014 έως 14/2/2014 (η πιο πιθανή ημερομηνία τέλους σύμβασης)
5 ώρες χ 15,00 ? = 75,00 ?

 

75,00 ?

ΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

75,00?

 

Ο κωδικός για επέκτασης δραστηριοτήτων στη ΔΟΥ είναι:

85411000- Υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπ/σης

Ως έναρξη ΑΠΥ να βάλετε 21-10-2013 (έναρξη εξαμήνου)

Αν έχετε ήδη κωδικό το 85.59.19.07 ? Υπηρεσίες καθηγητή

δεν χρειάζεται να κάνετε επέκταση στον πάνω κωδικό (προσοχή ο κωδικός που έχετε να μην αναφέρεται σε υπηρεσίες καθηγητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κλπ γιατί τότε δεν σας καλύπτει)

 

 

Ως αντιμισθία θα ισχύσουν οι νέες αντιμισθίες

(κάντε κλικ στον άνω δεσμό)

 

Open eClass Δ.ΙΕΚ ΑΡΤΑΣ

IEK ARTAS © Copyright 2012, All Rights Reserved