• Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 2022Β

E-mail Εκτύπωση PDF

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για την ανάθεση διδακτικών ωρών στα μαθήματα του προγράμματος κατάρτισης κάθε ειδικότητας λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα των εκπαιδευτών, 
όπως αυτά περιγράφονται στους πιστοποιημένους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Οδηγούς Κατάρτισης.
Τα οριζόμενα προσοντολόγια στον Οδηγό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας είναι κριτήριο που υπερτερεί της σειράς κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτών
στους αξιολογικούς πίνακες κάθε μαθήματος. Η πρόταση από το Ι.Ε.Κ. για ανάθεση διδακτικών ωρών στον υποψήφιο εκπαιδευτή, γίνεται με αποστολή
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός του ωραρίου λειτουργίας του Ι.Ε.Κ.. Ομοίως, η συνολική ή εν μέρει αποδοχή ή απόρριψη της πρότασης ανάθεσης
διδακτικών ωρών από τον υποψήφιο εκπαιδευτή γίνεται απαραιτήτως με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το Ι.Ε.Κ.εντός πέντε (5) ωρών
από την ώρα αποστολής της πρότασης ανάθεσης, εξαιρουμένου του χρονικού διαστήματος που δεν λειτουργεί το Ι.Ε.Κ..
Στην περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία παρέλθει χωρίς απάντηση από τον υποψήφιο εκπαιδευτή, θεωρείται ότι ο εκπαιδευτής αρνήθηκε την ανάθεση​.


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1η ώρα:14:00 - 14:45
2η ώρα: 14:45 - 15:30
3η ώρα: 15:35 - 16:20
4η ώρα: :  16:20 - 17:05
5η ώρα : 17:10 - 17:55
ώρα: 17:55 - 18:40
 

Open eClass Δ.ΙΕΚ ΑΡΤΑΣ