• Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Α' ΦΑΣΗΣ

E-mail Εκτύπωση PDF

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη 22-09-2022 θα γίνονται οι εγγραφές των επιτυχόντων της Α φάσης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

-Απολυτήριο Λυκείου

-Ταυτότητα/ Διαβατήριο

- Βεβαίωση Απόδοσης ΑΜΚΑ ( Από amka.gr, ή από ΚΕΠ)

-Επιπλέον δικαιολογητικά (Πολύτεκνος/η, Τρίτεκνος/η,  Προστάτης ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας)

Ωράριο γραμματείας για εγγραφές: 11:30 πμ έως 17:30.


Δίνεται η δυνατότητα να δηλώσουν βελτίωση όσοι είναι επιτυχόντες σε μεταγενέστερη της 1ης προτίμησής τους,

προκειμένου να διεκδικήσουν μια κενή θέση σε καλύτερη προτίμηση.

 

Στην περίπτωση κατά την οποία, εγγεγραμμένος μέσω της διαδικασίας του παράλληλου μηχανογραφικού επιλέχθηκε

μέσω της τρέχουσας διαδικασίας και επιθυμεί την φοίτησή του στη νέα ειδικότητα, θα πρέπει να υποβάλλει στο Ι.Ε.Κ. που

είχε αρχικά εγγραφεί υπεύθυνη δήλωση ότι επιθυμεί τη διαγραφή του ΕΝΤΟΣ της προκαθορισμένης προθεσμίας εγγραφών Α’ φάσης.

Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΣΩ ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

 

Open eClass Δ.ΙΕΚ ΑΡΤΑΣ