• Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

E-mail Εκτύπωση PDF

Από τη Δευτέρα 8 /11/202 1 έως και την Παρασκευή 12 /11/202 1

μπορείτε να καταθέσετε στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ.

Αίτηση απαλλαγής μαθημάτων

 

Καταθέτετε την αίτηση και αναλυτική βαθμολογία της Σχολής (επιπέδου Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή Ι.Ε.Κ.)

Για απαλλαγή από Ξένη Γλώσσα (όχι ορολογία) καταθέτετε πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 και άνω.

 

Open eClass Δ.ΙΕΚ ΑΡΤΑΣ