• Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Ανακοίνωση για το Μητρώο Εκπαιδευτών

E-mail Εκτύπωση PDF

Η διοικητική επαλήθευση των δικαιολογητικών των αιτήσεων του ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Δ.ΙΕΚ ολοκλήρωσε.

Υποβολή αιτημάτων επανεξέτασης , αποκλειστικά επί συγκεκριμένου/ων πεδίου/ων , έως την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 16:00 .

Αίτημα επανεξέτασης επί του συνόλου των πεδίων της αίτησης δεν εξετάζεται.

Η υποβολή αιτήματος επανεξέτασης θα γίνει στο πεδίο "Ένσταση" εντός της ατομικής καρτέλας μητρώου του κάθε μέλους,

στην ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.ΙΕΚ.

 

Open eClass Δ.ΙΕΚ ΑΡΤΑΣ