• Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

E-mail Εκτύπωση PDF

Προς ενημέρωση εργοδοτών και υποψηφίων ασκουμένων

Σύμφωνα με την υπ 'αριθμ. Κ5/97484/5-8-2021 Κ.Υ.Α «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», η οποία δημοσιεύτηκε στις 26-08-2021 (ΦΕΚ Β΄3938), επισημαίνουμε τα εξής:

 

  • όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ.2: «... για την ασφάλεια του καταλόγου που προβάλλονται από την παρ.1 του άρθρου 10 ν. 2217/1994 (Α΄83) ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίοι βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης) στο οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση. »

     

  • Κατά συνέπεια, η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών για τον κλάδο του ατυχήματος σε όσες πρακτικές ξεκινούν από τις 26-08-2021 είναι υποχρέωση εργοστασίου.

  • Οι Καταρτιζόμενοι που έχουν αρχίσει την Πρακτική Άσκηση ή έχουν αποφασίσει την έγκριση της Πρακτικής Άσκησης πριν από τη δημοσίευση της Κ5/97484/5-8-2021 (Β΄3938) Κ.Υ.Α θα συνεχίσουν να ασφαλίζονται με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ..

  • Επισημαίνουμε ότι αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ.3, σε περίπτωση διακοπής και επανέναρξης πρακτικής άσκησης που έχει, θα πρέπει να ακολουθήσει εκ νέου η διαδικασία Πρωτοδικίας πρακτικής, ήτοι θα ισχύει το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Δείτε τη νέα ΚΥΑ εδώ .

 

Open eClass Δ.ΙΕΚ ΑΡΤΑΣ