Κατάρτιση PDF Εκτύπωση E-mail

Το εξάμηνο κατάρτισης διαρκεί 14 εβδομάδες και οι ώρες μαθημάτων που χάνονται είτε λόγω δικαιολογημένης απουσίας του εκπαιδευτή είτε λόγω εθνικών επετείων και αργιών αναπληρώνονται.

Κατά την 8η και 9η εβδομάδα κατάρτισης διενεργούνται εξετάσεις προόδου οι οποίες διαρκούν από 1 έως 2 ώρες, ανάλογα με τις εβδομαδιαίες ώρες και τις ανάγκες του μαθήματος και στις οποίες οι καταρτιζόμενοι εξετάζονται στην ύλη την οποία έχουν διδαχθεί μέχρι και την 7η εβδομάδα. Το πρόγραμμα των εξετάσεων ακολουθεί το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων.

 

Μετά το τέλος των 14 εβδομάδων ακολουθούν οι τελικές εξετάσεις του εξαμήνου (διαρκούν περίπου 2 εβδομάδες) κατά τις οποίες δεν πραγματοποιούνται άλλα μαθήματα και οι καταρτιζόμενοι εξετάζονται στο σύνολο της ύλης που έχουν διδαχθεί.

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών προόδου και τελικών εξετάσεων. Στα μικτά μαθήματα ο βαθμός θεωρίας και εργαστηρίου συμψηφίζονται. Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται με άριστα το είκοσι (20) και δεν καταχωρούνται δεκαδικά ψηφία.

 

Open eClass Δ.ΙΕΚ ΑΡΤΑΣ

IEK ARTAS © Copyright 2012, All Rights Reserved