Έντυπα εκπαιδευτών PDF Εκτύπωση E-mail

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (Για πρόσληψη εκπαιδευτών)


Προγραμματισμός ύλης

Εντός μίας εβδομάδας από την έναρξη των μαθημάτων θα πρέπει να προσκομίζεται στη γραμματεία ο προγραμματισμός ύλης του εξαμήνου. Η ύλη καταγράφεται ανά εβδομάδα μαθημάτων και θα πρέπει στην καταγραφή να υπολογίζεται το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών. Το έντυπο θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από τον εκπαιδευτή και να θεωρηθεί από τη Διεύθυνση του Ι.Ε.Κ..

Έντυπο στοιχείων εκπαιδευτών

Προκειμένου να εκδοθούν οι συμβάσεις των εκπαιδευτών που έχουν προσληφθεί στο Ι.Ε.Κ. Άρτας, είναι απαραίτητο να υπάρχουν στη διάθεση της Διεύθυνσης τα στοιχεία των συγκεκριμένων εκπαιδευτών. Για το λόγο αυτό, την πρώτη εβδομάδα μαθημάτων, υποχρεούνται όλοι οι εκπαιδευτές να προσκομίσουν συμπληρ

 

Open eClass Δ.ΙΕΚ ΑΡΤΑΣ

IEK ARTAS © Copyright 2012, All Rights Reserved