Πρακτική άσκηση PDF Εκτύπωση E-mail

Έγραφα Πρακτικής Άσκησης 2015Β - Ενημέρωση καταρτιζομένων και εργοδοτών

Η Πρακτική Άσκηση των αποφοίτων Δημοσίων ΙΕΚ είναι προαιρετική και μπορεί να πραγματοποίηθει πριν ο απόφοιτος αποκτήσει την πιστοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης.

Οι Απόφοιτοι Δημοσίων ΙΕΚ που δικαιούνται Εξάμηνης Προαιρετικής Πρακτικής Άσκησης, για το διάστημα της καλύπτονται ασφαλιστικά από το Ι.Ε.Κ. Πάτρας για επαγγελματικό κίνδυνο με ποσοστό εισφοράς 1% επί του ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του Ι.Κ.Α. σύμφωνα με την Ζ / 1802 /06-02-1996 ( ΦΕΚ 104,τ.Β? ) απόφαση του Υπουργού ΥΠΕΠΘ, και κατά συνέπεια ο εργοδότης δεν έχει ουδεμία οικονομική υποχρέωση απέναντι στον ασκούμενο, πέραν της αποδοχής και εποπτείας του έργου της πρακτικής του άσκησης.

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης των αποφοίτων όλων των ειδικοτήτων είναι 6 μήνες εκτός αυτών της ειδικότητας "Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών" που είναι 4 μήνες.

Η έναρξη Πρακτικής Άσκησης γίνεται μόνο την 1η και την 15η κάθε μήνα.

Δικαιολογητικά για την έναρξη πρακτικής άσκησης αποφοίτων Δημοσίων ΙΕΚ

Ο απόφοιτος που επιθυμεί να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στην περιοχή της Πάτρας, Δυτικής και Νότιας Αχαΐας ή στην περιοχή της Ναυπάκτου θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά στο Δημόσιο ΙΕΚ Πάτρας μέχρι και 2 ημέρες πριν από την έναρξη της άσκησής του. Στην συνέχεια θα παραλάβει την Aπόφαση έγκρισης έναρξης πρακτικής Άσκησης με την οποία πιστοποιείται ότι πραγματοποιεί την Πρακτική του Άσκηση και την οποία πρέπει να φέρει μαζί του τις ώρες της άσκησης του. Επίσης θα παραλάβει το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης στο οποίο θα συμπληρώνει καθημερινά ο ίδιος τις εργασίες που πραγματοποιεί στην άσκηση του και εβδομαδιαίως ο εργοδότης τις επιδόσεις του.

Απαραίτητα

 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (συμπληρώνεται από τον εργοδότη).
 2. ΑΙΤΗΣΗ (συμπληρώνεται στο ΙΕΚ από τον ενδιαφερόμενο).
 3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΒΕΚ): (Φωτοτυπία επικυρωμένη).
 4. ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (Φωτοτυπία επικυρωμένη).
 5. ΑΦΜ & ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. (Φωτοτυπία σχετικού εγγράφου της Δ.Ο.Υ. ).
 6. ΑΜΚΑ ( Φωτουπία σχετικού εγγράφου).
 7. ΑΜΑ (ΙΚΑ) (εφόσον δεν υπάρχει, ο απόφοιτος θα πρέπει να πάρει νέο ΑΜΑ από το τοπικό κατάστημα του ΙΚΑ αφού πρώτα εκδοθεί η απόφαση έγκριση έναρξης της πρακτικής άσκησης από το ΙΕΚ Πάτρας)
 8. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ των 4 (ή 2 ανάλογα με την ειδικότητα) εξαμήνων και χορηγείται από το ΙΕΚ αποφοίτησης.
 9. Προαιρετικά στην περίπτωση που θα εξασφαλιστεί επιδότηση: ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ. (Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου).

Προαιρετικά (Για μοριοδότηση της Επιδότησης)

 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  1. Άτομα με Αναπηρία (Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής).
  2. Αναπηρία γονέων (κάτω των 24 ετών), τέκνου, συζύγου. (Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής).
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  1. Ατομικό ή οικογενειακό Εκκαθαριστικό Εφορίας μέχρι 12.000 Ευρώ, για ασκουμένους κάτω των 24 ετών
  2. Ατομικό Εκκαθαριστικό Εφορίας μέχρι 12.000 για άνω των 24 ετών ατομικό).
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  1. Ορφάνια ενός ή δύο γονέων για ασκουμένους κάτω των 24 ετών (Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης του ιδίου και Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του γονέα).
  2. Μέλος Πολύτεκνης ή Τρίτεκνης ή Μονογενεϊκής Οικογένειας. (Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
 • ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
  1. Κάτοικοι δήμων ή δημοτικών διαμερισμάτων με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων. (Βεβαίωση από τον Δήμο).
  2. Κάτοικοι περιοχών που έχουν τεθεί σε κατάσταση ανάγκης (Σεισμόπληκτοι, Πλημμυροπαθείς κλπ). (Βεβαίωση από τον Δήμο).

Δικαιολογητικά για την λήξη της πρακτικής άσκησης

 1. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ( συμπληρωμένο από τον ασκούμενο και υπογεγραμμένο από τον ασκούμενο και από το φορέα απασχόλησης).
 2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ (το έντυπο συμπληρώνεται από τον εργοδότη).
 3. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ (το έντυπο συμπληρώνεται στο ΙΕΚ από τον ενδιαφερόμενο).

Σημείωση: Ο ασκούμενος με την ολοκλήρωση της Πρακτικής του άσκησης υποχρεούται να προσκομίσει στο Ι.Ε.Κ. όσα αναγράφονται στις παραγράφους 1 και 2 προκειμένου να του χορηγηθεί η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΕΚ

Η Πρακτική Άσκηση των αποφοίτων Ιδιωτικών ΙΕΚ είναι προαιρετική και μπορεί να πραγματοποίηθει πριν ο απόφοιτος αποκτήσει την πιστοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης..

Οι Απόφοιτοι Ιδιωτικών ΙΕΚ που δικαιούνται Εξάμηνης Προαιρετικής Πρακτικής Άσκησης, για το διάστημα της καλύπτονται ασφαλιστικά από το Ι.Ε.Κ. Πάτρας για επαγγελματικό κίνδυνο με ποσοστό εισφοράς 1% επί του ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του Ι.Κ.Α. σύμφωνα με την Ζ / 1802 /06-02-1996 ( ΦΕΚ 104,τ.Β? ) απόφαση του Υπουργού ΥΠΕΠΘ, και κατά συνέπεια ο εργοδότης δεν έχει ουδεμία οικονομική υποχρέωση απέναντι στον ασκούμενο, πέραν της αποδοχής και εποπτείας του έργου της πρακτικής του άσκησης.

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης των αποφοίτων όλων των ειδικοτήτων είναι 6 μήνες εκτός αυτών της ειδικότητας "Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών" που είναι 4 μήνες.

Η έναρξη Πρακτικής Άσκησης γίνεται μόνο την 1η και την 15η κάθε μήνα.

Η πρακτική άσκηση των αποφοίτων ιδιωτικών ΙΕΚ και των αποφοίτων της ειδικότητας "Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών" όλων των ΙΕΚ δεν επιδοτείται.

Δικαιολογητικά για την έναρξη πρακτικής άσκησης αποφοίτων Ιδιωτικών ΙΕΚ

Ο απόφοιτος που επιθυμεί να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στην περιοχή της Πάτρας, Δυτικής και Νότιας Αχαΐας ή στην περιοχή της Ναυπάκτου θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά στο Δημόσιο ΙΕΚ Πάτρας μέχρι και 2 ημέρες πριν από την έναρξη της άσκησής του. Στην συνέχεια θα παραλάβει την Aπόφαση έγκρισης έναρξης πρακτικής Άσκησης με την οποία πιστοποιείται ότι πραγματοποιεί την Πρακτική του Άσκηση και την οποία πρέπει να φέρει μαζί του τις ώρες της άσκησης του. Επίσης θα παραλάβει το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης στο οποίο θα συμπληρώνει καθημερινά ο ίδιος τις εργασίες που πραγματοποιεί στην άσκηση του και εβδομαδιαίως ο εργοδότης τις επιδόσεις του.

 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (συμπληρώνεται από τον εργοδότη).
 2. ΑΙΤΗΣΗ (συμπληρώνεται στο ΙΕΚ από τον ενδιαφερόμενο).
 3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΒΕΚ): (Φωτοτυπία επικυρωμένη).
 4. ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (Φωτοτυπία επικυρωμένη).
 5. ΑΦΜ & ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. ( Φωτοτυπία σχετικού εγγράφου της Δ.Ο.Υ.)
 6. ΑΜΚΑ ( Φωτοτυπία σχετικού εγγράφου)
 7. ΑΜΑ (ΙΚΑ), (εφόσον δεν υπάρχει, ο απόφοιτος θα πρέπει να πάρει νέο ΑΜΑ από το τοπικό κατάστημα του ΙΚΑ αφού πρώτα εκδοθεί η απόφαση έγκριση έναρξης της πρακτικής άσκησης από το ΙΕΚ Πάτρας)

Δικαιολογητικά για την λήξη της πρακτικής άσκησης

 1. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ( συμπληρωμένο από τον ασκούμενο και υπογεγραμμένο από τον ασκούμενο και από το φορέα απασχόλησης).
 2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ (το έντυπο συμπληρώνεται από τον εργοδότη).
 3. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ (το έντυπο συμπληρώνεται στο ΙΕΚ από τον ενδιαφερόμενο).

Σημείωση: Ο ασκούμενος με την ολοκλήρωση της Πρακτικής του άσκησης υποχρεούται να προσκομίσει στο Ι.Ε.Κ. όσα αναγράφονται στις παραγράφους 1 και 2 προκειμένου να του χορηγηθεί η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (aitisi_telos.doc)ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ [ ] 87 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (enarxi_praktikis_idiotika.doc)ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΕΚ [ ] 29 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (vevaiosi_ergodoti_idiotika.doc)ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΕΚ [ ] 21 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (vev_parousias.doc)ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΕΚ [ ] 22 Kb

 

 

Open eClass Δ.ΙΕΚ ΑΡΤΑΣ

bahsine

lidyabet

izmir escort

deneme bonusu veren siteler

istanbul rus escort

casinomaxi

eskişehir escort,eskişehir escort

tipobet

eskişehir escort

Eskişehir Escort

IEK ARTAS © Copyright 2012, All Rights Reserved