ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (2014 Α) PDF Εκτύπωση E-mail

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων υποψηφίων καταρτιζόμενων για τμήματα Α' εξαμήνου στα ΙΕΚ της επικράτειας. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται στις 23/2/2014.

Μπορείτε να δείτε τον κατάλογο των ειδικοτήτων Α' εξαμήνου που είναι διαθέσιμες στους υποψήφιους καταρτιζόμενους στην συνέχεια του άρθρου.

Η καταχώρηση αίτησης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά εδώ επιλέγοντας επάνω δεξιά "Εισαγωγή Αίτησης".

Επισημαίνουμε ότι:

  • H ιστοσελίδα dioni παρουσίαζε στο παρελθόν κάποιες ασυμβατότητες με τον φυλλομετρητή ιστού google chrome τον οποίο και συστήνουμε να αποφύγουν οι υποψήφιοι για την υποβολή της συγκεκριμένης αίτησης.
  • Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων καταρτιζομένων χωρίς ηλεκτρονική μορφή. Προφανώς υποψήφιοι χωρίς ΑΜΚΑ δε μπορούν να υπάρξουν.
  • Τα δηλωθέντα στην αίτηση υποψηφίου καταρτιζομένου στοιχεία έχουν ισχύ υπεύθυνης δήλωσης και επομένως οφείλουν να είναι αληθή καθώς μοριοδοτούνται και με βάση αυτά θα λάβει αργότερα χώρα η διοικητική επαλήθευση των μορίων.
  • Παρακαλούμε τους καταρτιζόμενους να εκτυπώσουν έγκαιρα για δική τους ασφάλεια ένα αντίγραφο της αίτησής τους αφού ολοκληρώσουν την υποβολή της.

 

Αιτήσεις Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων Δημοσίων ΙΕΚ Εαρινού 2014 Α΄

 

Ειδικότητες ΔΙΕΚ

 

Έναρξη νέων ειδικοτήτων Δ.ΙΕΚ Εαρινού Εξαμήνου 2014Α

 

Εγγραφές Εαρινού Εξαμήνου ΙΕΚ

 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail

*Ενημέρωση 16/01/2014 15:30

Οι παρακάτω οδηγίες ισχύουν κανονικά όμως παρακαλούμε να ΜΗΝ προχωρήσετε στην έκδοση οποιοδήποτε τιμολογίου ακόμη καθώς είναι πιθανόν να υπάρξουν αλλαγές στις αντιμισθίες το προσεχές διάστημα!

 

Για το τρέχον εξάμηνο θα εκδώσετε δύο τιμολόγια

Το πρώτο  από 21/10/2013 έως και 31/12/2013 και θα εκδοθεί στις 31/12/2013

Το δεύτερο  από 01/1/2014 έως και τη λήξη της σύμβασης.

Για κάθε ειδικότητα και τμήμα να εκδίδετε ξεχωριστό ΤΠΥ.

Αν διδάσκετε στο ίδιο τμήμα περισσότερα του ενός μαθήματα θα εκδώσετε ένα τιμολόγιο με αναλυτική περιγραφή του κάθε μαθήματος

Παράδειγμα:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΙΝΕΔΙΒΙΜ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΝΠΙΔ                                                     ΔΟΥ: ΙΔ? ΑΘΗΝΩΝ

ΔΝΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ? ΑΘΗΝΑ   Α.Φ.Μ: 090044306

 

Αιτιολογια:

ΑΞΙΑ

Υπηρεσίες καθηγητή στην ειδικότητα « Βοηθός φαρμακείου»

 

1. 1) Στο μάθημα «Μαθημα1» από 21/10/2013 έως 31/12/2013
10 ώρες χ 15,00 ? = 150,00 ? Παρακρατήθηκε φόρος 20% ,  30,00 ?
Πληρωτέο ποσό 120,00 ?

 

150,00 ?

2. 2) Στο μάθημα «Μαθημα2» από 21/10/2013 έως 31/12/2013
20 ώρες χ 15,00 ? = 300,00 ? Παρακρατήθηκε φόρος 20% ,  60,00 ?
Πληρωτέο ποσό 240,00 ?

 

300,00 ?

ΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

450,00?

 

Αν η σύμβαση σας ξεπερνά το ποσό των 300,00 ? (δηλαδή αθροιστικά και τα δύο τιμολόγια) θα αναφέρετε παρακράτηση φόρου 20%.

Αν η σύμβαση σας δεν ξεπερνά τα 300,00? δε θα αναφέρετε παρακράτηση φόρου 20% (π.χ έστω έχετε ένα μάθημα μιας ώρας στο Α΄εξάμηνο (συνολικά 15 ώρες) και κάνατε έως 31/12/2013 10 ώρες και από 1/1/2014 και μετά θα κάνετε άλλες 5 ώρες (10+5 )χ 15,00? =225,00? <300,00 ?

Στο 1ο τιμολόγιο

 

Αιτιολογια:

ΑΞΙΑ

Υπηρεσίες καθηγητή στην ειδικότητα « Βοηθός φαρμακείου»

 

1. 1) Στο μάθημα «Μαθημα1» από 21/10/2013 έως 31/12/2013
10 ώρες χ 15,00 ? = 150,00 ?

 

150,00 ?

ΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

150,00?

 

Στο 2ο τιμολόγιο

 

Αιτιολογια:

ΑΞΙΑ

Υπηρεσίες καθηγητή στην ειδικότητα « Βοηθός φαρμακείου»

 

1. 1) Στο μάθημα «Μαθημα1» από 1/1/2014 έως 14/2/2014 (η πιο πιθανή ημερομηνία τέλους σύμβασης)
5 ώρες χ 15,00 ? = 75,00 ?

 

75,00 ?

ΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

75,00?

 

Ο κωδικός για επέκτασης δραστηριοτήτων στη ΔΟΥ είναι:

85411000- Υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπ/σης

Ως έναρξη ΑΠΥ να βάλετε 21-10-2013 (έναρξη εξαμήνου)

Αν έχετε ήδη κωδικό το 85.59.19.07 ? Υπηρεσίες καθηγητή

δεν χρειάζεται να κάνετε επέκταση στον πάνω κωδικό (προσοχή ο κωδικός που έχετε να μην αναφέρεται σε υπηρεσίες καθηγητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κλπ γιατί τότε δεν σας καλύπτει)

 

 

Ως αντιμισθία θα ισχύσουν οι νέες αντιμισθίες

(κάντε κλικ στον άνω δεσμό)

 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΣΔΕ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ), ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΔΔΒΜ) ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail

Πατήστε εδώ

 

 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΔΔΒΜ) ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail

Πατήστε εδώ

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΕΚ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΕΚ PDF Εκτύπωση E-mail

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΙΕΚ) ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ)

Α. Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία είναι φορέας του σχεδιασμού της δημόσιας πολιτικής της διά βίου Μάθησης και διαμόρφωσης των σχετικών κανόνων της εκπόνησης του εθνικού προγράμματος και της εποπτείας της εφαρμογής τους έχει στην άμεση εποπτεία της, την οργάνωση, τη λειτουργία και την εποπτεία των δημοσίων ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) και των δημοσίων σχολών επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ).

Η ΓΓΔΒΜ απευθύνει συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτών ενηλίκων για την κάλυψη, κενών θέσεων στις ειδικότητες, όπως εμφανίζονται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Οι υποψήφιοι που θα απασχοληθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές ενηλίκων, θα παράσχουν αρχική κατάρτιση με την διδασκαλία των μαθημάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών), για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα δημόσια ΙΕΚ και στις δημόσιες ΣΕΚ.

Β. Οι υποψήφιοι προσκαλούνται να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα που παρέχεται στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΒΜ www.gsae.edu.gr και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ www.inedivim.gr στο σύνδεσμο http://iekteachers.sch.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας αρχομένης από την ανάρτηση της και συγκεκριμένα από Τετάρτη 18-12-2013 έως και Σάββατο 21-12-2013.

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω ηλεκτρονική μορφή και αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή με fax, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Οι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση σε μια μόνο Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι ιδιώτες καθώς και οι με οποιανδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στο δημόσιο τομέα, που έχουν τα νόμιμα τυπικά προσόντα. Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτές περιγράφονται στο αναρτημένο προσοντολόγιο που επισυνάπτεται στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτών ενηλίκων. Η αίτηση υποψηφιότητας επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986, η παράβαση του οποίου επάγεται τις συνέπειες του νόμου. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην αίτηση -δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.4 Ν. 1599/1986).

Γ. Οι υποψήφιοι θα καταταγούν σύμφωνα με την αίτησή τους σε αξιολογικό πίνακα κατάταξης, ανά Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, σύμφωνα με την ειδικότητά τους και την κατηγορία εκπαίδευσης, τα κριτήρια και τη μοριοδότηση τους όπως αυτά ορίζονται στη με αριθμ. πρωτ. 11869/16-10-2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δ. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά των στοιχείων που δηλώνονται στο ανωτέρω αναφερόμενο ειδικό πληροφοριακό σύστημα και περιγράφονται αναλυτικότερα στις κείμενες διατάξεις και στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ, καθώς και το αντίγραφο της αίτησης, πρέπει να κατατεθούν και εγγράφως από όσους επιλεγούν και κληθούν, με ειδική ηλεκτρονική φόρμα στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, να αναλάβουν υπηρεσία και καθήκοντα στο αντίστοιχο ΙΕΚ ή ΣΕΚ που θα επιλεγούν. Με ευθύνη του οικείου Διευθυντή πραγματοποιείται ο έλεγχος της γνησιότητας των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και η ταυτοποίηση τους. Εν συνεχεία τα δικαιολογητικά και η αντίστοιχη σύμβαση έργου αποστέλλονται στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ε. Για την υποβοήθησή σας μπορείτε να συμβουλεύεστε το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ του ειδικού πληροφοριακού συστήματος.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ

 

*Για την παρούσα ανακοίνωση καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες πατήστει εδώ

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 18 από 21

Open eClass Δ.ΙΕΚ ΑΡΤΑΣ

IEK ARTAS © Copyright 2012, All Rights Reserved